1. Förordet till ”Sharh al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Lov och pris tillkommer Allâh som har skickat Sitt sändebud med vägledningen och den sanna religionen som skall föras till seger över alla andra religioner och Allâh är tillräcklig som vittne.

Jag vittnar och bekräftar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han, och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Må Allâh hylla och sända mycken fred över honom, hans ätt och hans följeslagare.

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) sade:

”Lov och pris tillkommer Allâh som har skickat Sitt sändebud med vägledningen och den sanna religionen som skall föras till seger över alla andra religioner och Allâh är tillräcklig som vittne.”

Allâh har skickat Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vägledningen och den sanna religionen. Han (djalla wa ´alâ) sade:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

”Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”1

Vägledning är nyttig kunskap och sann underrättning. Sann religion är rak och rättvis föreskrift sett till påbud och förbud. Allâh sände honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med nyttig kunskap, god handling och rak föreskrift för att råda över alla andra religioner med hjälp av den vägledningen. Allâh är tillräcklig som vittne för denna väldiga fråga.

Därefter sade han:

”Jag vittnar och bekräftar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han…”

Det vill säga att han bekräftar att Han allena har rätt att dyrkas. Därtill är Han en om Sin essens, Sina namn och Sina egenskaper. Han har ingen namne, ingen är som Han och ingen liknar Honom. Han är en om Sitt herravälde. Han är en om att skapa Sina slavar; ingen annan än Han skapar dem. Han är Skaparen och Försörjaren. Han är en om Sin gudomlighet och ingen annan än Han (djalla wa ´alâ) har rätt att dyrkas. Författaren bekräftar alltså denna väldiga Tawhîd och Tawhîd innebär att dyrka endast Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).

Efter det hyllade han profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd den bedjande att först och främst lova Allâh och sedan hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är rekommenderat att inleda böner och böcker med att lova och prisa Allâh och vittna om Hans enhet och Hans sändebuds budskap. Sådana faktorer bidrar med bönhörda böner och framgång. Fadhâlah bin ´Ubayd berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er skall be så skall han först lova och prisa Allâh. Därefter skall han hylla profeten och sedan får han be om vad han vill.”2

19:33

2Abû Dâwûd (1481) och at-Tirmidhî (3477) som sade att den är god och autentisk. al-Hâkim autentiserade den i ”al-Mustadrak” (840) och adh-Dhahabî höll med.