1. Förordet till ”Fusûl fîs-Siyâm wat-Tarâwîh waz-Zakâh”

بسم الله الرحمن الرحيم

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh från våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans tjänare och sändebud. Allâh (ta´âlâ) sände honom innan Domedagen för att förkunna glada budskap och varna och som den som på Hans uppdrag kallar till Allâh och som en ledfyr. Han förkunnade budskapet, fullbordade ansvaret, rådde samfundet och kämpade för Allâh som sig bör till dess att han dog. Må Allâh hylla och sända fred över honom, hans ätt, hans följeslagare och alla som följer dem fram till Domedagen.

Vidare:

I samband med den välsignade månaden Ramadhâns advent presenterar jag följande avsnitt för våra muslimska bröder. Jag ber Allâh (ta´âlâ) att arbetet utförs uppriktigt för Allâhs sak, stämmer överens med Hans föreskrift och gagnar Hans skapelser. Han är givmild och generös.

Det första avsnittet: Fastans dom

Det andra avsnittet: Fastans visdomar och fördelar

Det tredje avsnittet: Sjuklingens och resenärens fasta

Det fjärde avsnittet: Fastbrytande faktorer

Det femte avsnittet: Tarâwîh

Det sjätte avsnittet: Allmosan och dess fördelar

Det sjunde avsnittet: Allmosans berättigade målgrupper

Det åttonde avsnittet: Zakât-ul-Fitr