1. Evangeliet bevisar att ´Îsâ är en människa

Läs början av Matteus evangelium till och med den sjunde versen:

”1Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. 2Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder, 3Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram, 4Ram till Amminadav, Amminadav till Nachshon, Nachshon till Salma, 5Salma till Boas, vars mor var Rachav, Boas till Oved, vars mor var Rut, Oved till Jishaj 6och Jishaj till David, konungen. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru, 7Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa…”1

Där står det uttryckligt att ´Îsâ är en slav och att Allâh är Herren. Däri står också att ´Îsâ sade:

”Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.”2

I samma kapitel står det hur Satan bar på Messias och tog honom från en plats till en annan:

”Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren 6och sade: ”Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.”3

Hur kan Satan bära på den Nåderike? Fjärran högt är Allâh över det!

Därefter befallde Satan honom att falla ned på ansikte inför honom och dyrka honom och lockade honom med världsliga egendomar.

”8Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet 9och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” 10Då sade Jesus till honom: ”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.”11”4

Hur vågar Satan göra något sådant med Allâh? När Satan ville att ´Îsâ skulle dyrka honom sade han:

”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.”

Titta nu hur Messias kallar sig själv för ”Människosonen” och inte för Allâhs son:

”Sannerligen, ni hinner inte till alla städer i Israel förrän Människosonen kommer.”5

Dock hävdar Evangeliet att han hörde hur han blev kallad för det och lät bli att fördöma det.

1Matteus 1:1-7

2Matteus 4:1-7

3Matteus 4:5-6

4Matteus 4:5-11

5Matteus 10:23