1. Ett exempel på att Râfidhah är Bâtiniyyah

Jag skall nämna några exempel på att Râfidhah är Bâtiniyyah:

1 – al-´Ayyâshî (1/42) sade:

”Djâbir al-Dju´fî berättade att han frågade Abû Dja´far om den dolda förklaringen till versen:

وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

”Tro på vad Jag [nu] har uppenbarat med bekräftelse av de [uppenbarelser] som ni [tidigare] fick ta emot och var inte de första som förnekar den.”1

Han sade:

”Det vill säga han där och hans vän och alla som följer deras religion. Det är dem Allâh avser när Han säger:

وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

”… och var inte de första som förnekar den.”

Verifieraren refererade till ”al-Bihâr”, ”al-Burhân” och ”Ithbât-ul-Hudâh”.

Allâh har rentvått Abû Dja´far från denna Bâtinî-förklaring med vilken Bâtiniyyah avser att göra Takfîr på Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). Tilltalet i versen, och i den föregående, är riktat till israeliterna vari Allâh befaller dem att tro på Qur’ânen som Allâh uppenbarade med bekräftelse av det som de fick, nämligen Toran som Allâh uppenbarade för Sin profet Mûsâ, och förbjuder dem att förneka den väldiga Qur’ânen som bekräftar det som de har. Sålunda förvrängde Bâtiniyyah Allâhs ord värre än judarna.

12:41