1. Dyrkad i himlen och på jorden

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

al-Irshâd ilâ Tawdhîh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 10-11

Imâm Ibn Qudâmah (rahimahullâh) sade:

I ALLÂHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN. Lov ske Allâh som lovas av varje tunga och dyrkas i varje tid. Ingen plats undkommer Hans kunskap, och ingenting distraherar Honom från någonting annat. Fjärran är Han från att ha jämlikar och vederlikar, frånkänd är Han att ha maka och barn. Hans dom verkställs på alla Hans slavar. Inga intellekt kan jämföra Honom med hjälp av reflektion, inga hjärtan kan inbilla sig Honom med hjälp av föreställning:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

FÖRKLARING

Genom att rätta sig efter Qur’ânen och följa Sunnah, inledde författaren (rahimahullâh) denna avhandling i Allâhs namn. Det betyder att han bad om hjälp och eftersträvade välsignelse via samtliga Allâhs (ta´âlâ) namn.

Allâh betyder Dyrkad av kärlek och högaktning.

Den Nåderike är ett av Allâhs namn och påvisar en väldig egenskap, nämligen en allomfattande nåd.

Den Barmhärtige är också ett av Allâhs namn och påvisar en barmhärtighet som bara de troende åtnjuter. Som Allâh (ta´âlâ) sade:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

”… och Han är barmhärtig mot de troende.”2

Han är barmhärtig mot den Han vill av Sina skapelser.

Därefter lovade författaren Allâh utifrån hadithen:

Varje tal som inte inleds med lov av Allâh är avskuret.”3

Lov innebär en kärleksfull och högaktad hyllning till Allâh för alla fullkomliga och sköna egenskaper som Han besitter och för alla berömvärda handlingar som Han gör. Han lovas av varje tunga, det vill säga att Han lovas och prisas, antingen av tungor som lovprisar Honom konkret eller också indirekt av den som inte uttalar det. Som Allâh (ta´âlâ) sade:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

“ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Allâh, Konungen, den Helige, den Allsmäktige, den Vise.”4

Han dyrkas i varje tid. De som befinner sig i himlarna och på jorden dyrkar Honom alltid och överallt. Allâh befallde att Han dyrkas när Han sade:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“MÄNNISKOR! Dyrka er Herre, som har skapat er och dem som levde före er, så att ni fruktar.”5

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

Det är Han som är Gud i himlen och Gud på jorden och Han är den Allvise, den Allvetande.”6

Det vill säga Dyrkad i himlen och på jorden.

142:11

233:43

3Abû Dâwûd (4840), Ibn Mâdjah (1894) och Ibn Hibbân (1/173-175). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (4840).

462:1

52:21

643:84