1. Det viktigaste att veta i islam

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 6-10

´Allâmah och islams argument Abû Dja´far al-Warrâq at-Tahâwî (rahimahullâh) sade i Egypten:

Detta är ett klargörande av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm enligt religionens lärda Abû Hanîfah an-Nu´mân bin Thâbit al-Kûfî, Abû Yûsuf Ya´qûb bin Ibrâhîm al-Ansârî och Abû ´Abdillâh Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî och deras tro inom religionens fundament som de dyrkade skapelsernas Herre med – må Allâh vara nöjd med dem.

1 – Vi säger om Allâhs enhet och via Hans framgång tror vi på att Allâh är en och att Han saknar partner.

FÖRKLARING

Detta partnerskap dementeras inte till fullo förrän alla tre sorters avguderier dementeras:

1 – Avguderi relaterat till Allâhs herravälde i den bemärkelse att du betror att någon annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) skapar. Den dogmen har zoroastrierna. De anser att ondskan skapas av någon annan än Allâh (subhânah). Lov ske Allâh att få människor från detta samfund besitter den sortens dogm. Mu´tazilah är däremot inte alltför långt borta från den när de säger att ondskan skapas av människan själv. Det var det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åsyftade när han sade:

Qadariyyah är detta samfunds zoroastrier.”1

2 – Avguderi relaterat till Allâhs suveräna rätt till dyrkan. Det innebär att du dyrkar någon annan än Allâh, liksom profeter och rättfärdiga människor. Exempel på en sådan dyrkan är att du ber dem om hjälp och anropar dem i svåra tider. Denna sorts avguderi är dessvärre utspridd i samfundet. Till dem som bär det största ansvaret för det är de klerker som stödjer detta avguderi och kallar det felaktigt för medel (التوسل).

3 – Avguderi relaterat till Allâhs egenskaper. Det innebär att du beskriver skapelsen med Allâhs (´azza wa djall) egenskaper. Kunskap om det dolda är ett exempel på det. Denna typ av avguderi är utspridd bland Sûfiyyah och alla andra som har påverkats av dem. En av dem sade när han hyllade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Till din givmildhet hör jordelivet och dess rikedomar,

och till din kunskap hör vad som står i Tavlan och Pennan

Från detta perspektiv säger vilsna lurendrejare att de ser profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i vaket tillstånd, och att de frågar honom om sådant som deras sällskap döljer i hopp om att ta makt över dem. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste ju inte det dolda medan han levde:

قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Säg: ”Jag kan inte uppnå förmåner för mig själv eller avvärja ett ont – ingenting utom det som Allâh vill. Men om jag hade haft kännedom om det dolda, skulle jag helt säkert ha kunnat uppnå mycket av detta livets goda och jag skulle ha undgått allt ont. Jag är bara en varnare och förkunnare av hoppets budskap till människor som vill tro.”2

Hur ska han veta något sådant när han är död?

Den som dementerar dessa tre sorters avguderier och betror att Allâh är En, dyrkar Honom allena och anser att Han är ensam om Sina egenskaper, är en monoteist som åtnjuter alla de dygder som tillkommer monoteisterna. Och den som brister i någondera, hamnar under Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du avgudar skall allt vad du har åstadkommit gå om intet och du skall höra till förlorarna.”3

Kom ihåg detta, detta är det viktigaste som finns inom dogmen! Inte konstigt att författaren (rahimahullâh) inledde med just detta. Den som vill veta mer om detta får referera till denna boks förklaring och böcker skrivna av islams lärde, däribland Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim, Ibn ´Abdil-Wahhâb och alla andra som har samma metodik som dessa och rättar sig efter dem:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا

Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot de troende bli kvar i våra hjärtan!”4

1Jag har nämnt dess källor och granskat den i flera av mina böcker som jag anvisar i “Sahîh-ul-Djâmi´” (4442).

27:188

339:65

459:10