1. Den gruppen har rätt

Du frågade mig om tron och samfundets oenighet om dess fulländning, ökning och sänkning. Därtill ville du även veta vad Ahl-us-Sunnah säger i sakfrågan och vilka argument deras oliktänkare har.

Redan i begynnelsen har Salaf och deras efterföljare fram till skrivande stund talat om ämnet. Uppriktigt och ingående har jag skrivit till dig allt jag vet om det. Därom har de lärde och i religionen insatta delats upp i två åsikter:

1 – En grupp säger att tron består av hjärtats uppriktighet, munnens trosbekännelse och kroppsdelarnas handlingar.

2 – En annan grupp menar att tron består bara av hjärtat och munnen. De anser att handlingarna bara kännetecknar gudsfruktan och fromhet utan att egentligen tillhöra tron.

Jag har studerat de båda gruppernas oenighet och insett att Qur’ânen och Sunnah bekräftar den första gruppen och avvisar den andra gruppen.