1. De lärde är en gåva från Allâh

Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241)

ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah waz-Zanâdiqah, sid. 55-57

Lov och pris tillkommer Allâh som alltid låter det finnas lärde efter ett avbrott i sändebudens rad. De kallar de vilsna till vägledning och härdar med deras besvärligheter. Med Allâhs skrift upplivar de de döda, och med Allâhs ljus får de de blinda att se. Hur många av Iblîs dödade har de inte återupplivat! Hur många vilsna har de inte väglett! Så fint de påverkar människorna och så fult människorna påverkar dem! De skyddar Allâhs skrift mot de extremas förvrängning, de osanningsenligas påståenden och de okunnigas misstolkningar; människor som hissar innovationernas fanor och skickar iväg prövningar. De är oense om Allâhs skrift, de skiljer sig från Allâhs skrift och de är eniga om att avvika från Allâhs skrift. De talar om Allâh och Hans skrift utan kunskap. De spekulerar i otydligheter och lurar okunniga människor med sådant som de finner oklart. Vi ber Allâh skydda oss mot de vilsnas prövningar.