1. De högaktar sina stormän

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 180

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

De flesta ungdomarna på Arabiska halvön och i Gulfländerna förkastar inkludering till sekter och grupper samtidigt som de omedvetet inkluderas till al-Ikhwân al-Muslimûn för att kalla, stödja religionen och umgås med religiösa ungdomar. Därför är det obligatoriskt att klargöra deras egenskaper och domen för associering med dem så att muslimen vet vad han ger sig in i. Den här kunskapen är ju religion, så titta därför vem ni tar er kunskap ifrån. Till deras positioner och egenskaper hör:

1 – De högaktar gruppens stormän, däribland Sayyid Qutb, och hatar varningar för deras dogmatiska fel och annat. De rentav döljer dem och undanhålller dem från sina anhängare. Inte bara kärlek till Sayyid Qutb, utan ett överdrivet förhållande till Sayyid Qutb hör till de viktigaste dragen som kännetecknar en Ikhwânî på Arabiska halvön och i Gulfländerna. Pröva dem med den här mannen och du kommer se hur de stödjer honom oavsett hans fel.