1. Därför skall de undvikas och lämnas

Med det här kapitlet avslutar författaren ”Kitâb-ut-Tawhîd”. Det tar upp Allâhs namn och egenskaper. Hela Kitâb-ut-Tawhîd handlar om Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och det som fulländar det, reducerar det samt annullerar det. För att boken skall fulländas tar det här kapitlet även upp Allâhs namn och egenskaper. Tawhîd-ul-Ulûhiyyah innehåller ju Tawhîd-ur-Rubûbiyyah och Tawhîd-ur-Rubûbiyyah består av tron på Allâhs namn och egenskaper. Det har nämnts separat för att det finns oliktänkande i frågan, liksom Djahmiyyah, Mu´tazilah och Ashâ´irah. Imamerna har avvisat deras dogmer starkt och skrivit många böcker och avvisningar mot dem. Deras metodik förnekar ju Allâhs namn och egenskaper och missbrukar dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dem och håll er på avstånd från dem som missbrukar dem. De skall få den lön som de brukade göra.”1

Allâh har deklarerat att Han har såväl namn som egenskaper som hörsel, syn, förmåga, liv, kunskap, ansikte och händer. Han (subhânahu wa ta´âlâ) har deklarerat att Han har fullkomliga egenskaper. Den som dementerar det missbrukar Allâhs namn och tillhör dem som åsyftas i Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ

… håll er på avstånd från dem som missbrukar dem.”

Det vill säga, lämna dem och ignorera deras dogm – den går emot Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. För att fullända ”Kitâb-ut-Tawhîd” avslutade författaren (rahimahullâh) boken med det här kapitlet.

17:180