1. Bönens första villkor

Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Bönen har nio villkor:

1 – Islam.

2 – Sinne.

3 – Urskiljningsförmåga.

4 – Upphävt orent tillstånd.

5 – Borttagning av orenhet.

6 – Täckelse av privata delar.

7 – Tid.

8 – Böneriktning.

9 – Avsikt.

Det första är islam. Den otrognes handling är ogiltig oavsett vad han gör. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

”Det är inte rätt att avgudadyrkarna som vittnar mot sig själva att de är otrogna, gör besök i moskéerna, Allâhs hus, eller befattar sig med deras underhåll. Allt vad dessa människor har strävat efter har gått om intet och Elden skall bli deras eviga boning.”1

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا

”Och Vi skall se på det som de [tror sig] ha åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.”2

FÖRKLARING

Författaren Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade att bönen har nio villkor. Detta är välkänt för de lärda. De undervisade dem tillsammans med boken ”al-Usûl ath-Thalâthah”. De satt i moskén och lärde människorna dessa villkor så att de kunde lära sig sin religions fundament och bönens tillvägagångssätt, pelare och plikter. Det är något varje muslim måste kunna.

Ett villkor är en faktor som måste finnas. Om inte villkoret finns, finns inte heller dess handling. Men bara för att ett villkor finns så behöver det inte betyda att även handlingen finns, men om villkoret inte finns, så finns inte heller handlingen. Att ett villkor är uppfyllt betyder som sagt inte att handlingen är uppfylld förrän alla andra villkor är uppfyllda tillsammans med plikterna. Dessa villkor måste uppfyllas i bönen. När villkoren är uppfyllda är bönen giltig.

Det första villkoret är islam. Den bedjande måste vara muslim från och med att han börjar be till och med att han slutar be. Om han inleder bönen i egenskap av en otrogen är hans bön ogiltig. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

”Det är inte rätt att avgudadyrkarna som vittnar mot sig själva att de är otrogna, gör besök i moskéerna, Allâhs hus, eller befattar sig med deras underhåll. Allt vad dessa människor har strävat efter har gått om intet och Elden skall bli deras eviga boning.”3

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

”Om de hade avgudat skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”4

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

”Om någon hädar tron skall alla hans strävanden gå om intet och i det eviga livet kommer han att stå som förlorare.”5

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا

”Och Vi skall se på det som de [tror sig] ha åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.”6

Alla otrogna människors böner är ogiltiga. Om en person ber innan han konverterar till islam så är hans bön ogiltig till dess att han konverterar till islam.

19:17

225:23

39:17

46:88

55:5

625:23