1. Blott en dogm godkänns

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 33-34

Abûl-Qâsim sade: Abû Muhammad Harb bin Ismâ´îl berättade för oss:

Detta är den dogm som has av kunskapens imamer, Ahl-ul-Athar och Ahl-us-Sunnah, som är kända för den och följs inom den – från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare fram till idag. De lärde som jag upplevde i Irak, Hidjâz, Levanten och andra platser delade den. Den som avviker från någon av dessa dogmer, förtalar dem eller kritiserar dess innehavare, är innovatör som har lämnat Samlingen och avvikit från Sunnahs väg och sanningens stig.

Denna lära anammades av Ahmad, Ishâq bin Ibrâhîm bin Makhlad, ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî, Sa´îd bin Mansûr och andra som vi har suttit med och studerat under. De sade bland annat…