1. Bara han förstår sig på böckerna

Kunskap kan uppnås på två sätt:

1 – Sitta och lyssna till de lärda.

2 – Läsa i böcker.

Å ena sidan banar det första sättet vägen för det andra sättet. Å andra sidan är det andra sättets riktighet baserad på det första sättet. Vissa lärda sade:

”Först fanns kunskapen i männens bröst. Sedan hamnade den i böckerna, men nycklarna till den finns i männens händer.”

Böckerna är viktiga i studentens liv, men bara han som har studerat under de lärda och förstått innebörden av deras ord förstår sig på böckerna och vet hur han skall förhålla sig till dem.