1. Avgången till ´Arafah

61 – Efter soluppgången på ´Arafah-dagen, beger sig vallfärdaren till ´Arafah. Under tiden kan han både läsa Talbiyah eller säga:

الله أكبر

”Allâh är större.”

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare gjorde bådadera när de vallfärdade med honom – och ingen fördömdes för sin handling1.

62 – Sedan slår man sig ned i Namirah2 nära ´Arafah. Namirah hör emellertid inte till ´Arafah. Platsen skall lämnas strax innan Dhuhr.

63 – Då Dhuhr har infallit fortsätter han till ´Uranah som ligger precis innan ´Arafah och stannar där3. Där skall imamen hålla en predikan som lämpar sig för situationen.

64 – Där skall han leda människorna i bönen. Dhuhr och ´Asr skall förkortas och slås ihop samt bes på Dhuhrs tid.

65 – Man utropar ett bönerop och två Iqâmât.

66 – Ingen annan bön skall förrättas däremellan4.

67 – Den som inte kan be med imamen ber antingen själv eller också med sin omgivning5.

1 al-Bukhârî och Muslim.

2 Att slå sig ned på denna plats, liksom på den efterkommande, kan idag vara omöjligt på grund av den stora folkmassan. Skulle man passera dem och komma till ´Arafah, så är – om Allâh vill – ingen skada skedd. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Ritualer som Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah innefattar däribland vistelsen på Minâ på Tarwiyah-dagen, övernattningen natten till ´Arafah­-dagen, vistelsen på ´Uranah fram till Dhuhr, avgången till ´Arafah, predikningen och bönen på vägen i ´Uranah-dalen, är föreskrivna enligt de lärdas samstämmighet. Men på grund av alla rådande innovationer är det många författare som inte särskiljer dem. Inte heller känner den stora allmänheten till dem.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ (26/168))

3 Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

4 Det har inte rapporterats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad frivillig bön innan Dhuhr eller efter ´Asr, varken under vallfärden eller några andra resor. Det har inte heller bekräftats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som resenär bad någon frivillig bön relaterad till de obligatoriska frånsett två Raka´ât före Fadjr samt Witr.

5 Rapporterad av al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja. Se ”Mukhtasar al-Bukhârî” (3/25/89).