1. Avgången från ´Arafât

74 – Efter solnedgången lämnar vallfärdaren ´Arafât och beger sig lugnt mot Muzdalifah. Han skall undvika all sorts trängsel med folk. Skulle det uppstå tomrum, får han öka farten.

75 – Väl framme i Muzdalifah, kallar man till bön, läser Iqâmah och ber Maghrib tre Raka´ât. Därefter upprepas Iqâmah varefter ´Ishâ’ bes två Raka´ât. Bönerna skall förövrigt slås ihop.

76 – Vid behov är det harmlöst att be varje bön i respektive tid1.

77 – Han skall inte be något däremellan eller efter ´Ishâ’2.

78 – Därpå sover man fram till Fadjr.

79 – När det är klart att Fadjr har infallit, bes den i början av dess tid med ett böneutrop och en Iqâmah.

1 Detta är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs åsikt som han baserar på att det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare, vilket nämns i al-Bukhârî (25/94/801). Se ”Mukhtasar al-Bukhârî”.

2 Shaykh-ul-Islâm sade:

”I Muzdalifah skall Maghrib helst bes innan kamelerna hinner knäa. Efter att de har knäat, ber man ´Ishâ’. Det är emellertid harmlöst att sinka ´Ishâ’.”