1. at-Tahâwîs dogm är Ahl-us-Sunnahs dogm

´Allâmah och islams argument Abû Dja´far al-Warrâq at-Tahâwî (rahimahullâh) sade i Egypten:

1 – Detta är ett klargörande av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm enligt religionens lärda Abû Hanîfah an-Nu´mân bin Thâbit al-Kûfî, Abû Yûsuf Ya´qûb bin Ibrâhîm al-Ansârî och Abû ´Abdillâh Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî och deras tro inom religionens fundament som de dyrkade skapelsernas Herre med – må Allâh vara nöjd med dem.

FÖRKLARING

I det kortfattade förordet klargjorde författaren Abû Dja´far al-Warrâq at-Tahâwî (rahimahullâh) att avhandlingen skall behandla Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm beträffande Allâhs namn och egenskaper och andra relaterade dogmatiska sakfrågor. Han klargjorde den ingående och delade in avhandlingen i enlighet med dogmens ämnen. Han klarlade att Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm är hans egen dogm, Imâm Abû Hanîfahs (rahimahullâh), den äldste av imamerna, dogm och hans två studenters, Abû Yûsuf och Muhammad bin al-Hasan, dogm. Därefter inledde författaren dogmens första kapitel, nämligen Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) enhet, och sade: