1. Är du troende?

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 35-38

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

9 – Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Abûl-Ashhab, från al-Hasan som sade:

”En man i Ibn Mas´ûds närvaro sade: ”Jag är troende.” Ibn Mas´ûd frågade honom: ”Är du i paradiset?” Mannen sade: ”Jag hoppas det.” Då sade Ibn Mas´ûd: ”Om du ändå sade sådär den första gången.”1

10 – ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade för oss, från Sufyân bin Sa´îd, från al-A´mash, från Abû Wâ’il som sade:

”En man kom till ´Abdullâh och sade: ”Medan vi färdades träffade vi en karavan varvid vi frågade: ”Vilka är ni?” De sade: ”Vi är de troende.” Då sade han: ”De borde ha sagt att de också är paradisets invånare.”2

11 – Yahyâ bin Sa´îd och Muhammad bin Dja´far berättade för oss, från Shu´bah, från Salamah bin Kuhayl, från Ibrâhîm, från ´Alqamah som sade:

”En man kom till ´Abdullâh och sade: ”Jag är troende.” Då sade ´Abdullâh: ”Säg också att du är i paradiset. Nej, men vi tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter och Hans sändebud.”

12 – ´Abdur-Rahmân berättade för oss, från Sufyân, från Muhill bin Mihraz3 som sade:

”Ibrâhîm sade till mig: ”Om någon frågar dig ifall du är troende, ska du svara: ”Jag tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter och Hans sändebud.”

13 – ´Abdur-Rahmân berättade för oss, från Sufyân, från Ma´mar, från Ibn Tâwûs, från sin fader som sade:

”Om någon frågar dig ifall du är troende, ska du svara: ”Jag tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter och Hans sändebud.”

14 – ´Abdur-Rahmân berättade för oss, från Hammâd bin Zayd, från Yahyâ bin ´Atîq, från Muhammad bin Sîrîn som sade:

”Om någon frågar dig ifall du är troende, ska du svara:

آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

”Vi tror på Allâh och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarats för Ibrâhîm och Ismâ´îl och Ya´qûb och deras efterkommande och det som uppenbarades för Mûsâ och ´Îsâ och för de andra profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Honom.”4

15 – Djarîr bin ´Abdil-Hamîd berättade för oss, från Mansûr, från Ibrâhîm som sade:

En man frågade ´Alqamah ifall han var troende. Han svarade: ”Jag hoppas det – om Allâh vill.”

1Dess återberättare är pålitliga, men berättarkedjan är avbruten mellan al-Hasan och Ibn Mas´ûd. Abûl-Ashhab hette Dja´far bin Hayyân.

2Dess berättarkedja är enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor. Detsamma gäller nästa berättarkedja. Denna rapportering finns i Ibn Abî Shaybahs ”Kitâb-ul-Îmân” (122) via ett annat håll från Abû Wâ’il.

3Han var från Kûfah och helt okej.

42:136