1. Anledningen bakom “Kitâb-ul-I´tiqâd”

Fredagen 13 Shawwâl 573 blev vi underrättade av den ädle Shaykh Abû Sa´îd ´Abdul-Djabbâr bin Yahyâ bin ´Alî bin Hilâl al-A´râbî i form av uppläsning för honom medan jag lyssnade. Han sade: Den ädle Abûl-Husayn Muhammad bin Muhammad bin al-Furrâ’ sade:

Lov ske Allâh så att Han behagas. Det finns ingen sann gud utom Allâh, den Höge, den Högste. Lov ske Allâh som förtjänar att lovas ändlöst. Lov ske Allâh som skapade oss ur intet, låtit oss tillhöra det bästa samfundet och valt Sin ädlaste skapelse och Sitt noblaste sändebud till att leda oss. Han är den förste av föregångsmännen och den främste av profeterna – må Allâh hylla honom och hans rena familj med en hyllning som omfattar dem allesammans.

Må Allâh skydda oss och er mot förpliktelser som vi inte förmår och påståenden som vi inte bemästrar. Må Han skydda oss och er mot innovationer och lögn som är det värsta och vidrigaste som kan besittas.

Du frågade mig om min dogm och vad jag dyrkar min Herre (´azza wa djall) med så att du kan anamma den för att undkomma vilseledande innovationer och drifter och begåvas av Allâh (´azza wa djall) med höga positioner. Härmed besvarar jag din förfrågan. Jag hoppas att Allâh belönar mig rikligt och att jag fruktar Hans fruktansvärda straff och litar till Honom för att kunna tala korrekt.