1. Allt viktigt skall inledas i Allâhs namn

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

FÖRKLARING

Han inledde sin bok med:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

Så inledde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sina brev. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde även sina tal till följeslagarna på det viset. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje betydelsefull fråga som inte inleds i Allâhs namn är avskuren.”1

Det vill säga, att dess välsignelse är nedsatt. I en annan formulering står det:

”Varje betydelsefull fråga som inte inleds med lovprisning av Allâh…”

Viktiga frågor (som böcker, predikan, föreläsningar, mat och dryck) skall inledas i Allâhs namn för att de skall välsignas. Vissa samtida människor inleder inte sina böcker i Allâhs namn. Därmed går de dels emot Sunnah, dels efterapar de västerlänningarna. För övrigt skall varje muslim inleda böcker, predikningar, föreläsningar, brev och annat i Allâhs namn. Provokativ och klandervärd poesi skall emellertid inte inledas i Allâhs namn. Inte heller förtal och skällsord. Bra och fin poesi får däremot inledas i Allâhs namn. Således inleds varje kapitel i den väldiga Qur’ânen, frånsett at-Tawbah, i Allâhs namn. De lärda säger att det beror på att al-Anfâl och at-Tawbah är ett enda kapitel eftersom de båda handlar om krig. De behandlar ett och samma ämne som om de är ett och samma kapitel. Alla andra kapitel inleds som sagt i Allâhs namn. De lärda säger att meningen betyder att man tar hjälp av eller inleder sitt brev, sin bok eller sitt i Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.

1 Hâfidh as-Suyûtî (rahimahullâh) tillskrev den ´Abdul-Qâdir ar-Rahâwîs ”al-Arba´ûn” för att därefter förklara den svag. (al-Djâmi´ as-Saghîr, sid. 391)