1. Allt är beslutat av Allâh

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî (d. 219)

Usûl-us-Sunnah, sid. 27

1 – Enligt oss handlar dogmen om att en man betror ödet, det goda i det och det onda i det, det söta i det och det bittra i det. Han ska veta att inget som har drabbat honom har kunnat missa honom, och att inget som har missat honom har kunnat drabba honom. Allt är beslutat av Allâh (´azza wa djall).