1. Alla skapelser plikt

698 svarade Shaykh Ahmad bin ´Abdil-Halîm bin ´Abdis-Salâm bin Taymiyyah (rahimahullâh) på en fråga varefter han råkade ut för prövningar och problem. Svaret är väldigt nyttigt. Frågeställaren sade:

Vad säger de lärda och imamerna om egenskapsrelaterade verser däribland Hans (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han Sig över tronen.”2

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

Därefter reste Han sig över himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!”3?

Vad säger de om egenskapsrelaterade hadîther däribland hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det finns inte ett hjärta utan att det är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar.”4

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”5

till dess att den Allsmäktige sänker Sin fot över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”6?

Han svarade:

Lov ske Allâh, världarnas Herre. Jag säger det som sades av Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), de tidigare föregångsmännen bland Utvandrarna och Hjälparna, deras rättmätiga efterföljare samt imamerna vilkas vägledning och vetskap muslimerna är enade om. Det är något hela skapelsen måste göra i såväl detta ämne som i alla andra ämnen.

Allâh har skickat Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vägledningen och den sanna religionen för att föra ut människorna ur mörkret till ljuset. Han bekräftade att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var förkunnare av ett glatt budskap om hopp och varnare, och som den som på Hans uppdrag kallar till Honom, och en ledfyr. Han befallde honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att säga:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt att dyrka Allâh – jag och de som följer mig.”7

KOMMENTAR

Detta är hela skapelsens plikt. Alla måste följa Qur’ânen, Sunnah och Salafs metod beträffande tron, islam, namnen och egenskaperna samt handlingarna. Det är obligatoriskt att rätta sig efter och hålla sig till Salaf, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, och utelämna alla olikheter från de senare generationerna.

120:5

27:54

341:11

4Muslim (2654), Ahmad (2/168) och an-Nasâ’î (7739).

550:30

6al-Bukhârî (4848), Muslim (2188) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 92-93.

712:108