1. Alla lika, alla olika

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 49-53

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Denna grupp säger att den som erkänner Allâhs budskap och uttalar sanningens trosbekännelse, erhåller all tro, ty Allâh (´azza wa djall) kallar dem för troende.

Enligt oss utgör deras dogm dock ingenting på grund av två orsaker:

1 – Sedan tidigare vet du att det var i islams begynnelse som obligatorisk tro handlade enbart om erkännelse.

2 – Folk får ett namn utifrån det som de inträder i. Därefter börjar de variera och skiljas åt från varandra. Alla omges ändå av ett enda namn. Du ser hur en grupp människor står i rader för att be; de inleder bönen, böjer sina ryggar och faller på sina ansikten, står upp och sitter ned. Alla här kallas för bedjande. Dock varierar deras böner.

Ett annat exempel är en grupp murare som ska bygga en mur; vissa börjar med grunden, andra med den mittersta delen och åter andra tar sig an den sista delen. Alla är murare, men deras jobb varierar.

Ett tredje exempel är en grupp människor som får order att stiga in i ett hus; en går in och ställer sig precis innanför tröskeln, en annan tar ytterligare några steg, en tredje går halvvägs in i huset. Alla har gått in i huset, men vissa mer och andra mindre.

Dessa exempel är välkända för araberna.

Detsamma kan sägas om tron; det handlar om inträde i religionen. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

”DÅ Allâhs hjälp kommer med segern, och du ser människorna i oräkneliga skaror flocka sig till Allâhs religion, lova och prisa då din Herres namn och sök Hans förlåtelse!”1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

”Troende! Ge er hän åt islam till fullo och följ inte i Djävulens fotspår – han är er svurne fiende.”2

Enligt araberna betyder det att man inträder i islam helt och fullt. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Islam är byggd på fem; trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, bönen, allmosan, fastan i Ramadhân och vallfärden till Huset.”3

Alla dessa fem pelare utgör den religion som Allâh kallar för obligatorisk islam.

Med detta sagt finner vi hur goda handlingar, hantverk och inträde i bostäder enas av ett och samma namn, men att deras nivåer varierar. Detta är bara en liknelse; för övrigt har vi redan argumenterat med Qur’ânen och Sunnah. Detsamma gäller tron. Den består av nivåer och positioner ehuru dess anhängare har alla ett och samma namn. Tron är en handling med vilken Allâh har ålagt Sina slavar att dyrka Honom. Han har ålagt deras kroppsdelar tron, låtit dess grund ligga i hjärtat och sett till att talet vittnar om den och att handlingarna bekräftar den. Allâh har försett varje kroppsdel den handling som är specifikt lämpad för den. Hjärtats handling ligger i dogmen. Tungans handling ligger i talet. Handens handling ligger i tagningen. Fotens handling ligger i gången. Och alla har en gemensam nämnare; alla är handlingar. Utifrån detta är hela tron byggd på handling, från början till slut. Dock varierar den som sagt.

1110:1-3

22:208

3al-Bukhârî (8) och Muslim (16).