1. Alla behöver veta detta

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

at-Tadmuriyyah, sid. 7

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh mot våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud.

Jag har blivit ombedd av en person, som för övrigt måste besvaras, att skriva om det som de har hört mig tala om gällande monotetismen och egenskaperna å ena sidan, och föreskriften och ödet å andra sidan. Behovet av de båda sakfrågorna är mycket stort och kaos och turbulens råder kring dem. Alla behöver begripa dem. Teoretiker, sakkunniga och dyrkare råkar tvivelsutan ut för idéer och åsikter som måste ackompanjeras med en klarifikation som skiljer sanning från osanning, framför allt med tanke på att många spekulerar i ämnet, ibland med rätt, många andra gånger med orätt och med tvivel som träffar hjärtat med olikartade villfarelser.

Tal om monotetism och egenskaper är ett besked, och därmed svävande mellan dementi och bekräftelse. Tal om föreskrift och öde är en begäran och en vilja, och därmed svävande mellan vilja och kärlek å ena sidan och hat och förakt å andra sidan. Även dessa två svävar mellan dementi och bekräftelse.