1. al-Ikhwân al-Muslimûns första utveckling

Allâh är vårt mål, sändebudet är vår ledare och Qur’ânen är vår författning.

Det är deras grundregel som de fyllde hela världen med häromdagen. Tillsynes är den korrekt och tydlig. Allâh vet vad som finns i hjärtan och vad de döljer. Titta nu hur denna grundregel har ändrats i dag till tre utvecklingar som avviker helt och fullt från grundregeln.

Den första utvecklingen:

Den allmänne ledarens (Hasan al-Bannâ) uttryckliga klargörande i tidskriften ”al-Musawwar” som kom ut fredagen den 5:e april 1946. Meritt Beg Ghali och Shaykh Louis Fanous är medlemmar hos al-Ikhwân al-Muslimûn och arbetar för dem. Vi har vetat att al-Ikhwân al-Muslimûn stödjer Louis Fanous kandidatur till parlamentet sett till att han är al-Ikhwâns medlem. Därav har vi refererat till den allmänne ledaren Hasan al-Bannâs ord som skrev följande:

”al-Ikhwân al-Muslimûns kommitté har många icke-muslimska vänner. al-Ikhwân betraktar dem alla som vänner. De är medlemmar som arbetar inom samtliga sociala fält som de är berättigade till. De låter dem gagna med sina åsikter och idéer.

Broder och professor Nassif Michael var med och förberedde al-Ikhwâns konferens i al-Gharbiyyah till en sådan grad att jag överdriver inte när jag säger att han ordnade hela konferensen.

Jag får inte heller glömma broder och den respekterade Shaykh Louis Fanous Begs resor för al-Ikhwân al-Muslimûns konferenser och all propaganda han gör för församlingen runtom i Egypten.

Likaså medverkar broder Meritt Beg Ghali i al-Ikhwâns aktiviteter. Jag får inte glömma hans finansiella bistånd med en byggnad och litterära stöd i form av utbytta åsikter och idéer kring den sociala välfärden, än mindre att han är medlem i vår ekonomiska styrelse. Dessutom medverkar han med oss inom sociala och nyttiga projekt.

Jag har endast nämnt dessa namn som ett exempel. Vi ser inga som helst hinder som hindrar oss från att samarbeta med alla arbetande medborgare, kristna som muslimer. Det framgår klart och tydligt med att al-Ikhwâns scouter har trettio personer från våra kristna bröder.

Vad valen beträffar, så är vår grundregel att först och främst hjälpa al-Ikhwâns kandidater. De väljer endast dugliga egyptier. När al-Ikhwân offentliggör sina kandidater inför valen kommer alla att veta att vi tar endast hänsyn till den allmänna välfärden. Bland namnen kommer de att finna våra kristna bröder som är tillsammans med oss i församlingen.

Efter al-Ikhwâns kandidater hjälper vi även de mest kompetenta kandidaterna som har störst möjlighet att tjäna den allmänna välfärden utan hänsyn till om de tillhör en annan religion eller ett annat parti så länge det är för Egyptens och egyptiernas bästa.”