1. al-Ikhwân al-Muslimûn är Khawâridj

Jag skickade min bok ”ar-Radd ash-Shar´î al-Ma´qûl ´alâl-Muttasil al-Madjhûl” till styrelsen för sociala medier i ar-Riyâdh i hopp om att de skulle granska den så att den kunde tryckas och spridas. Fem månader efteråt skickade styrelsen tillbaka boken med anmärkningar som jag kommer att nämna och avvisa.

Den första anmärkningen: De kritiserade mig för att jag sade att al-Ikhwân al-Muslimûns metodik är en Takfîrî-metodik. När jag säger det gör jag inte så för att jag vill tala om folk utan bevis. Det finns många bevis för det jag säger varav ett är Sayyid Qutbs ord:

”Vi vill fastställa att förståelsen som bör bearbetas idag är förståelsen som är förknippad med rörelsen som har uppstått för att bekämpa den allomfattande hedniska tiden; en rörelse som tar ut människorna ur mörkret och för in dem till ljuset, från den hedniska tiden till islam, från dyrkan ägnad slavarna till dyrkan ägnad slavarnas Herre. På samma sätt konfronterade den första rörelsen på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid arabernas hädelse.”1

Sedan sade han:

”Det finns inget muslimskt land eller muslimskt samhälle idag på jordens yta som präglas av Allâhs Sharî´ah och islamisk förståelse.”2

Är detta Takfîr eller är det inte Takfîr? Det är Takfîr på alla muslimer, länder och samhällen. Han och hans trosfränder blundar för Saudiarabien som är grundat på Tawhîd. Landets lag är Allâhs föreskrift och islamisk förståelse alltsedan landet grundades fram till skrivande stund. Det skall inte ens göras oinskränkt Takfîr på länderna som styr med människostiftade lagar och deras medborgare. Frågan skall detaljeras, vilket förstås av folk som har sann lära och besitter äkta islamisk förståelse.

1Fî Dhilâl-il-Qur’ân (4/2122).

2Ibid.