09 – Synder förkortar livet

Synder förkortar livslängden och stryker oundvikligt bort dess goda. Såsom fromhet förlänger livslängden, förkortar synderna livslängden. De lärda är oense om denna fråga. Vissa sade att det betyder att det goda i livet försvinner och stryks bort. Det stämmer och är en av syndernas konsekvenser. Andra menar att livslängden förkortas på riktigt på samma sätt som uppehället förkortas.

Som helhet rinner syndarens dagar ut i sanden om han vänder Allâh ryggen och sysselsätter sig med synder. Detta finner han på riktigt dagen han säger:

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

”Om jag ändå hade tänkt på [att med goda handlingar] förbereda mig för mitt liv [i evigheten]!”1

1 89:24