09. Shâms gränser

70 – Hasan bin Qâsim al-Azraqî sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod på bergsstigen till Tabûk och sade: ”Där är Shâm” och pekade mot Shâm och ”Där är Jemen” och pekade mot al-Madînah.”1

71 – al-Wâqidî sade i sin ”al-Maghâzî” utan någon berättarkedja att Qurâ-dalen är gränsen mellan Shâm och Hidjâz och att allt därefter ned till al-Madînah hör till Hidjâz.

71 – Ibn Hibbân sade i sin ”as-Sahîh”:

”Shâm sträcker sig från Bâlis till al-´Arîsh i Egypten.”

72 – Mu´âdh bin Djabal sade:

”Det heliga landet sträcker sig från Jerusalem till Eufrat.”

Berättarkedjan är dock inte autentisk.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad om välsignelse för Shâm och sade:

”Allâh! Välsigna oss i vårt Shâm! Allâh! Välsigna oss i vårt Jemen!” De sade: ”Och i vårt Nadjd.” Då sade han: ”Allâh! Välsigna oss i vårt Shâm! Allâh! Välsigna oss i vårt Jemen!” De sade: ”Och i vårt Nadjd.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån kommer Satans horn.”2

1al-Hâkim (4/555) och at-Tabarânî (7717). Ibn Kathîr sade: ”Tolkningen att Shâm sträcker sig från Tabûk är bättre än al-Walîds tolkning som säger att det sträcker sig från Jerusalem och Allâh vet bättre.” (Tafsîr-ul-Qur’ân al-´Adhîm (3/54))

2al-Bukhârî (990).