09. Ibn Lâdins öppna brev till Imâm Ibn Bâz

Min muslimske broder! Titta nu vad Usâmah bin Lâdin skrev till Imâm och Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (rahimahullâh) som respekteras av hela den islamiska världen som erkänner hans vida kunskap, berättigande till utslag och kopiösa välvilja till alla människor. Han skrev i manifestet (12) när han tillrättavisade och dumförklarade honom:

”Vi – kommittén an-Nasîhah wal-Islâh – har dessförinnan skrivit ett öppet brev i vårt manifest (11) och påmint er vid Allâh om er religiösa plikt gentemot religionen och samfundet. Däri har vi erinrat er om flera av era utslag och ställningar som har medfört väldiga och kolossala skador till samfundet och de lärda och kallarna som arbetar för det…

Således uppmärksammar vi samfundet om faran i dessa falska utslag som inte lever upp till villkoren. I stället manar vi samfundet till att referera till dem som har både islamisk kunskap och insyn i nutiden när det vill ha utslag.

Likaså upprepar vi vår uppmaning till er, Shaykh, att gå ut ur dessa makthavares grop. De har underordnat er till att tjäna deras lustar. De använder sig av er mot alla kallare och reformatorer. Vi påminner er om deras tillstånd som Allâh sade om:

لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ

”Därför skall de på Uppståndelsens dag bära hela bördan av sin egen skuld och [därtill] en del av den börda de okunniga [bär] som de hade vilselett – det är sannerligen en tung börda som de måste bära!”1

Shaykh! Som avslutning på det här brevet säger vi till er: Om ni inte klarar av att öppet stå för sanningen och stödja dess folk mot makthavarna kan ni åtminstone lämna de officiella posteringarna som myndigheten har smutsat ned er med. Håll er borta från dessa ledares portar som öppet går ut i krig mot Allâh så att ni inte drabbas av samma sak som de. Håll fast vid räddningens väg som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bestämde när han blev frågad om den:

”Akta din tunga, stanna i ditt hem och gråt över dina synder.”2

Rapporterad av at-Tirmidhî och den finns i ”Sahîh-ul-Djâmi´ as-Saghîr”.

Datum 1415-05-28/1995-01-29

Usâmah bin Muhammad bin Lâdin”

Vi söker skydd hos Allâh mot arrogansens sjukdom som framhävs med att sanningen förkastas och människorna förnedras. Den beror på illvilja, försakelse och agg mot de förträffliga och goda som tror på och fruktar Allâh.

116:25

2Ahmad (17488).