9. Hur många nivåer är de troende uppdelade i och vilka är de?

Fråga 9: Hur många nivåer är de troende uppdelade i och vilka är de?

Svar: De troende är uppdelade i tre nivåer:

1 – De som överträffar andra i goda handlingar. De gör det obligatoriska och det rekommenderade och undviker det förbjudna och det föraktfulla.

2 – De som går en medelväg. De gör det obligatoriska och undviker det förbjudna.

3 – De som begår orätt mot sig själva. De blandar mellan goda och dåliga handlingar.