09. Erinran i samband med utgång ur hemmet

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 44-45

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

44 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som säger när han går hemifrån:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ تَعَالى

”I Allâhs namn. Jag förlitar mig på Allâh. Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh (ta´âlâ).”

sägs det till honom: ”Du har skyddats, bevarats och vägletts.” Satan kommer att avlägsnas från honom och säga till en annan djävul: ”Vad skall du göra med en man som har vägletts, skyddats och bevarats?”

Rapporterad av Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och at-Tirmidhî som sade:

“Hadîthen är god och autentisk.”

45 – Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick aldrig ut ur mitt hus utan att han tittade upp mot himlen och sade:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَو أَزِلَّأَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَو أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَليَّ

”Allâh! Jag söker skydd hos Dig mot att gå vilse eller vilseleda, förfela eller drivas till fel, behandla orättvist eller behandlas orättvist, behandla respektlöst eller behandlas respektlöst.”

Rapporterad av De fyra. at-Tirmidhî sade:

“Hadîthen är god och autentisk.”1

1Det stämmer. Dock är frasen om höjda blicken mot himlen udda (شاذ). Se “as-Sahîhah” (3193).