09. Den olycksdrabbade skall väga mellan njutningarna i de båda liven

En annan tröst till de olycksdrabbade är att den olycksdrabbade tittar och väger mellan jordelivets tillfälliga njutning och efterlivets eviga njutning. Han ska begrunda vilket av dem som medför den eviga njutningen till den olycksdrabbade samt njutningen i belöningen av att säga ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända” och härda. Om han inser vilket som väger tyngst och väljer det, ska han lovprisa Allâh för det. Om han däremot skulle välja det andra som väger lättare på alla plan, ska han veta att olyckan som berör hans intellekt, hjärta och religion är allvarligare än den olycka som har drabbat hans världsliga ändamål. Hur ska njutningen av älsklingen i jordelivet vara när Allâh (ta´âlâ) säger om det:

قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ

”Säg: ”Livets fröjder är få.”1?

Vad är det man uppnår av det lilla?

Den som väljer det lilla och tillfälliga framför det stora och eviga är galen. Vissa visa män sade:

”Den okunnige tror att ingenting är någonting och att någonting är ingenting. Den som inte lämnar det som är ingenting kommer inte att uppnå någonting. Den som inte känner till det som är någonting kommer inte att lämna det som är ingenting.”

Det vill säga jordelivet och efterlivet. Detta nämnde Ibn Abî Dunyâ i ”Dhamm-ud-Dunyâ”.

14:77