09 – al-Madkhalîs upplagor av Sayyid Qutbs böcker

Jag har använt mig av följande upplagor när jag har citerat Sayyid Qutb:

1 – Fî Dhilâl-il-Qur’ân, 13:e upplagan, 1407, Dâr-ush-Shurûq.

2 – at-Taswîr al-Fannî fîl-Qur’ân, 10:e upplagan, 1408, Dâr-ush-Shurûq.

3 – al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah, 12:e upplagan, 1409, Dâr-ush-Shurûq.

4 –  al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah, 5:e upplagan1.

5 – Nahû Mudjtama´ Islâmî, 8:e upplagan, 1408, Dâr-ush-Shurûq.

6 –  Ma´rakat-ul-Islâm war-Ra’smâliyyah, 10:e upplagan, 1408, Dâr-ush-Shurûq.

7 – as-Salâm al-´Âlamî wal-Islâm, 8:e upplagan, 1399, Dâr-ush-Shurûq.

8 – Ma´âlim fît-Tarîq, 15:e upplagan, 1412, Dâr-ush-Shurûq.

Detta är upplagorna av Sayyid Qutbs böcker som jag har använt mig av i min bok ”Adhwâ’ Islâmiyyah”. De är alla senare upplagor. Om vi då skall gå efter Shaykh Bakrs påstående och att Sayyids senare upplagor avskaffar de tidiga, så har jag just använt mig av de senare, avskaffande upplagorna.

Jag svär vid Allâh att jag hellre faller ned från himlen än att jag ljuger om Allâh eller någon muslim. Jag svär vid Allâh att jag hellre faller ned från himlen och dör tusen gånger än att jag bedrar en otrogen person, för att inte tala om en muslim, eller är opålitlig i förhållande till citat och kunskap.

1 Jag kombinerade mellan dessa två upplagor för att klargöra att Sayyid Qutb inte alls har tagit tillbaka sitt förtal av ´Uthmân och andra och att vissa, sällsynta ändrade meningar inte ändrar något.