08 – Rabî´ al-Madkhalî använder sig av gamla upplagor av Qutbs böcker

Shaykh Bakr sade:

”Här kommer bevisen:

1 – Jag såg att man har använt sig av gamla upplagor av Sayyid Qutbs böcker, som ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” och ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah”. Ni vet själva, vilket framgår exempelvis i fotnoten på sidan 29, att de har nya, korrigerade upplagor. I detta fall blir det obligatoriskt att hänvisa till den sista upplagan av varje bok då den senare rättningen avskaffar de tidigare felen. Detta vet ni. Men det kan vara ett fel av en student som kom till er med uppgifterna utan att ni visste om det.”

Shaykh! Du har verkligen gett dig in i något som du är fullständigt okunnig om1. Det verkar inte som om du vet vilka läror och tankar Sayyid Qutb hade eller vilka upplagor hans böcker har eller vilka upplagor som jag har använt mig av eller om Sayyid har korrigerat felen eller inte. Du är fullständigt okunnig om det. Du har inte alls tänkt på detta påhopps bistra konsekvenser och vilka risker som det består av.

Har du verkligen läst min bok ”Adhwâ’ Islâmiyyah” i lugn och ro och sett dess citat och sedan refererat till Sayyid Qutbs tidiga och sena upplagor av respektive böcker? Har du verkligen försäkrat dig om att jag har planerat hänvisa till de upphävda, tidiga upplagorna och vänt de upphävande, sena upplagorna för att tillskriva Sayyid Qutb läror och tankar som han har ångrat sig för? Om det är det du menar, måste du bevisa det med att klargöra de olika upplagorna som har använts, sidonummer, tryckets datum och det avskaffande talet i vilket Sayyid Qutb ångrar sig inför Allâh för det som han har skrivit i de tidigare upplagorna när han exempelvis förtalade ´Uthmân och störtade hans kalifat i boken ”al-´Adâlah”, förnekade Allâhs egenskaper i ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” och ”at-Taswîr al-Fannî”, förespråkade socialismen i ”al-´Adâlah” och ”Ma´rakat-ul-Islâm war-Ra’smâliyyah”, gjorde Takfîr på samfundet i ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”, ”al-´Adâlah”, ”al-Islâm wa Mushkilât-ul-Hadhârah”, förespråkade panteism i ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” och så vidare.

Du klarar inte av att göra det och inte heller kommer varken du, al-Ikhwân al-Muslimûn, Qutbiyyûn eller några andra grupper som ärar Sayyid Qutb klara av att bekräfta att jag har använt mig av gamla, avskaffade upplagor eller att Sayyid Qutb har tagit tillbaka sina innovationer och villfarelser som han har fyllt sina böcker med.

1 Detta säger jag baserat på att själv har sagt att han inte läser Sayyid Qutbs böcker. Men om han läser Sayyid Qutbs böcker och sedan döljer det för mig, så är det han som är ansvarig för det.