08 – Kunskap kommer före tal och handling

ash-Shâfi´î (rahimahullâhu ta´âlâ) sade:

”Om Allâh inte hade uppenbarat något annat bevis för Sina skapelser förutom detta kapitel, skulle det ha varit tillräckligt för dem.”

al-Bukhârî (rahimahullâhu ta´âlâ) sade:

”Kapitel: Kunskap kommer före tal och handling. Beviset är Hans (ta´âlâ) Ord:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ

”Ha kunskap om att det inte finns någon värd dyrkan utom Allâh och be om förlåtelse för dina synder.” (47:19)

Han började alltså med kunskap före tal och handling.”


FÖRKLARING

 

ash-Shâfi´î – Han var Abû ´Abdillâh Muhammad bin Idrîs bin al-´Abbâs bin ´Uthmân bin Shâfi´ al-Hâshimî al-Qurashî. Han föddes 150 i Gaza och dog 204 i Egypten. Han är en av de fyra Imâmerna – må Allâh (ta´âlâ) förbarma Sig över dem alla!

Det han (rahimahullâh) menar, är att detta kapitel är tillräckligt för människan för att mana henne till att hålla fast vid religionen med tro, god handling, uppmaning till Allâhs religion och tålamod med det. Han menar alltså inte att detta kapitel är tillräckligt för skapelsen inom samtliga föreskrifter.

Om en förnuftig och klarsynt person hör eller läser detta kapitel, måste han lösgöra sig från denna förlust. Detta sker enbart om han innehar dessa fyra egenskaper; tro, god handling, uppmaning till sanning och uppmaning till tålamod.

al-Bukhârî – Han var Abû ´Abdillâh Muhammad bin Ismâ´îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah al-Bukhârî. Han föddes i Bukhârâ i Shawwâl 194 och växte upp faderlös med sin moder. Han (rahimahullâh) avled natten till ´Îd-ul-Fitr 256 i Khartank som ligger en tvådygns resa från Samarkand.

al-Bukhârî använde sig av denna vers för att bevisa att det är obligatoriskt att kunskap kommer före tal och handling. Detta rapporterade bevis bevisar att människan först skall ha kunskap för att därefter handla. Likaså förekommer det intellektuella bevis som visar att kunskap kommer före tal och handling. Exempel på det är att varken tal eller handling är korrekta och accepterade så länge de inte stämmer överens med Sharî´ah. Samtidigt är det omöjligt att veta om handlingen stämmer överens med Sharî´ahn utan kunskap. Däremot förekommer det frågor som människan har kunskap om med hjälp av den naturliga läggningen. Exempel på sådan kunskap är att Allâh är en enda gud. Denna läggning har tjänaren skapats med och på så sätt behöver man inte lägga någon större vikt på liknande studier. Däremot är det de utspridda sidofrågorna som är i behov av studier, etableringar och mödor.