8. Hur lyder domen för en muslimsk syndare?

Fråga 8: Hur lyder domen för en muslimsk syndare?

Svar: Den som tror och dyrkar endast Allâh samtidigt som han ständigt syndar, är troende med sin tro och syndig i enlighet med de plikter som han lämnar.

Hans tro är reducerad. Han förtjänar att belönas för sin tro och han förtjänar att straffas för sina synder. Trots det förblir han inte i Elden.

En fullkomlig och fullbordad tro hindrar en från att hamna i Elden.

En ofullkomlig tro hindrar en från att förbli i Elden.