08. Den största olyckan är religiös olycka

En av de största olyckorna är religiös olycka och tillhör de största olyckorna i de båda liven. Däri finns den ultimata förlust som saknar vinst helt och fullt. Ibn Abî Dunyâ rapporterade från Shurayh som sade:

”När jag råkar ut för en olycka lovprisar och tackar jag Allâh fyra gånger; en gång för att olyckan inte blev värre, en gång för att Han får mig att härda med den, en gång för att Han får mig att säga ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända” i hopp om dess belöning, och en gång för att Han inte lät olyckan beröra min religion.”

En av de största religiösa olyckorna var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Dess olycka är större än alla andra olyckor som muslimen drabbas av. När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog upphörde Uppenbarelsen stiga ned från himlen och så kommer det att vara fram till Domedagen. Profetskapet upphörde också. Hans död var början på den rådande ondskan och det rådande fördärvet när araberna lämnade religionen. Hans död var början på hur den religiösa knuten lossnar och går upp. I profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död finns den största trösten till slaven och hans olyckor och alla andra otaliga, världsliga frågor.

Olyckor varierar som sagt. Den största är olyckan i religionen. Vi ber Allâh skydda oss mot den. Religiös olycka är större än allting annat som människan kan råka ut för.