08. Den största olyckan är olyckan i religionen

En av de största olyckorna är olyckan i religionen. Olyckan i religionen är en av de största olyckorna i de båda liven. Däri finns den ultimata förlusten som saknar vinst helt och fullt. Ibn Abî Dunyâ rapporterade från Shurayh som sade:

”När jag råkar ut för en olycka lovprisar och tackar jag Allâh fyra gånger; en gång för att olyckan inte blev värre, en gång för att Han får mig att härda med den, en gång för att Han får mig att säga ”Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända” i hopp om dess belöning och en gång för att Han inte lät olyckan beröra min religion.”

En av de största olyckorna i religionen var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död. Dess olycka är större än alla andra olyckor som muslimen drabbas av. När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dog upphörde Uppenbarelsen stiga ned från himlen och så kommer det att vara fram till Domedagen. Profetkallet upphörde också. Hans död var början på den rådande ondskan och det rådande fördärvet när araberna lämnade religionen. Hans död var början på hur den religiösa knuten lossnar och går upp. I profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död finns den största trösten till tjänaren och hans olyckor och alla andra otaliga världsliga frågor.

Olyckorna varierar som sagt. Den största är olyckan i religionen. Vi ber Allâh skydda oss från den. Olyckan i religionen är större än allting annat som människan kan råka ut för.