08. Den kloke och studierna II

1 – Ibn Mas´ûd sade:

”Håll er till kunskapen innan den försvinner. Den försvinner när de lärda dör. Ni kommer att finna människor som säger sig kalla er till Allâhs bok medan de själva ignorerar den. Håll er till kunskapen. Ingen av er vet när han behöver den eller när den kommer att behövas i hans närvaro. Håll er till kunskapen, håll er borta från innovationerna och håll er till den första religionen.”

2 – Ibn Mas´ûd sade:

”Kunskapen ligger inte i många rapporteringar. Kunskapen ligger i gudsfruktan.”

3 – Mâlik sade:

”Kunskapen ligger inte i många rapporteringar. Kunskapen ligger i gudsfruktan.”

4 – Den kloke är ålagd att undvika allt världsligt som kan smutsa ned hans kunskap. Likaså skall han handla utmed kunskapen så gott han kan om det så skulle vara en tjugondel av hadîtherna. I detta fall har allmosan på kunskapen betalats. Den som dock inte klarar av handla utmed sin kunskap skall inte heller låta bli att memorera den.

5 – Wahb bin Munabbih sade:

”Allâh kommer aldrig att ta förståndet från personen som söker kunskap för sanningen och Sunnah.”

6 – al-Mu´tmair bin Sulaymân sade:

”Min fader skrev ett brev till mig när jag var i Kûfah. I det stod följande: ”Köp papper och skriv ned kunskapen. Egendomen försvinner medan kunskapen förblir.”

7 – Att resa mycket och lämna familj och hemland för kunskapens skull utan att handla utmed den eller memorera den tillhör inte de klokas egenskaper. Det bästa en person kan göra i detta fall är att ha en bra läggning och ett starkt intresse och låta bli att synda.

8 – Wakî´ sade:

”Låt bli att synda för att kunna memorera.”

9 – Den kloke kämpar inte för något som inte medför nytta i de båda liven. Om han uppnår kunskap skall han inte snåla med undervisningen. Kunskapens första godhet är undervisningen. Jag har inte sett någon snåla med kunskapen utan att det inte heller har dragits någon nytta av hans kunskap. Så som det inte finns någon nytta av vattnet under jorden förrän det börjar forsa finns det inte heller någon nytta av kunskapen förrän den sprids och undervisas.

10 – Abûd-Dardâ’ sade:

”Människor är antingen lärda eller också håller de på att lära sig. Det finns inget gott i de andra.”