Ahmad an-Nadjmî svarar Ibn Djibrîn 7

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 27-28

Du säger i ditt brev:

”Allâh gagnade med hans kall och vägledde många människor via honom.”

Hur blev de gagnade? Är det nyttigt att ha överseende med större avguderi och vara tyst om innovatörerna?

Är det nyttigt att inte fördöma det onda och istället handla utmed principen som Hasan al-Bannâ uppfann:

”Vi samarbetar det vi är överens om och ursäktar varandra inom det vi är oense om.”

Är det nyttigt att kalla till kalifatet istället för att kalla till Tawhîd vilket sändebuden gjorde?

Är det nyttigt att kalla till uppror mot de nuvarande länderna även om det skulle finnas muslimska länder som styr med Allâhs Sharî´ah och verkställer islamiska straff?

al-Ikhwân al-Muslimûns kall har förstört ungdomarna utan att gagna dem och försämrat dem utan att förbättra dem.