7. Vissa senare människor klär ut sanningen med lögn

Vissa senare människor säger att det saknas skillnad mellan Salafs metodik och Mu’awwilahs metodik. De menar att båda metodikerna är överens om att verserna och hadîtherna inte tyder på Allâhs egenskaper. Den enda skillnaden är att Mu’awwilah anser det vara nödvändigt att tolka dem och utse betydelse åt dem. Enligt dem lät Salaf bli att utse betydelse åt dem då det är möjligt att texterna har en annan betydelse.

Det är en klar och tydlig lögn mot Salaf. Ingen av dem nekade texternas antydan på Allâhs egenskaper som endast passar Honom. Faktum är att deras tal tyder på att de bekräftade egenskaperna överlag och fördömde dem som nekade dem eller liknade Allâh vid skapelsen. Exempelvis sade al-Bukhârîs lärare Nu´aym bin Hammâd al-Khuzâ´î:

Den som liknar Allâh vid Hans skapelse har hädat. Den som förnekar det som Allâh har beskrivit Sig själv med har hädat. Det finns ingen liknelse i det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Allâh med.”

Det finns många liknande citat från dem.

Vad som bevisar att Salaf bekräftade egenskaperna och att de inte alls var överens med Mu’awwilah, är att Mu’awwilah var deras fiender. De brukade anklaga dem för att likna Allâh vid skapelsen och förkroppsliga Honom bara för att de bekräftade egenskaperna. Om de verkligen var överens med Salaf om att texterna inte antyder Allâhs egenskaper, hade de varken varit deras fiender eller anklagat dem för att likna Allâh vid skapelsen och förkroppsliga Honom. Detta är uppenbart och lov och pris tillkommer Allâh.