07 – Tålamod med svårigheterna II

Beviset är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

”Vid tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever rättskaffens liv och råder varandra sanningen och råder varandra tålamod” (103:1-3)


FÖRKLARING

 

Beviset – Det vill säga beviset för dessa fyra frågor är Hans (ta´âlâ) Ord:

وَالْعَصْرِ

”Vid tiden!”

I detta kapitel svär Allâh (´azza wa djall) vid tiden som är tidsrymden och epoken som gott och ont tar plats i. Allâh (´azza wa djall) svor vid den att samtliga människor går förlorade, förutom de som är beskrivna med dessa fyra egenskaper; tro, god handling, uppmaning till sanning och uppmaning till tålamod. Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Striden mot själen består av fyra nivåer;

Den första: Att strida mot den för att få den att lära sig vägledning och sann religion vilket är vägen till all framgång och lycka.

Den andra: Att strida mot den för att få den att handla enligt kunskapen.

Den tredje: Att strida mot själen för att få den att kalla till den sanna religionen och lära de människor som inte har kunskap om den.

Den fjärde: Att strida mot den för att få den att härda för Allâhs sak med de svårigheter och besvärligheter den stöter på när den kallar till Allâhs religion.

Enas alla dessa egenskaper i en person, blir man till en av dem som lever enligt den gudomliga metodiken.”

Allâh (´azza wa djall) har därmed svurit i detta kapitel vid tiden att människan är förlorad och förlagd oavsett hur stor egendom och avkomma hon har och oavsett hur mycket hon än respekteras eller hedras. Det enda undantaget är människan som är beskriven med dessa fyra egenskaper;

Den första – Tron, vilket innebär all korrekt tro och gagnande kunskap som leder personen närmare Allâh (ta´âlâ).

Den andra – God handling, vilket är samtliga uttalanden och handlingar som leder personen närmare Allâh, förutsatt att personen är uppriktig mot Allâh och följer Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Den tredje – Uppmaning till sanningen, vilket innebär att man manar och uppmuntrar till goda handlingar.

Den fjärde – Uppmaning till tålamod då man råder varandra att ha tålamod med att utföra Allâhs (ta´âlâ) beordringar, undvika Allâhs förbud och härda med Allâhs bestämmelser.

Uppmaning till sanning och tålamod innefattas av att påbjuda rätt och förbjuda orätt. Dessa två frågor håller religionen i styr och är anledningen till dess välgång och seger och att den uppnår ära och förträfflighet:

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå för människorna: ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Allâh.” (3:110)