07. Så behandlas olyckor

Vad som tröstar de olycksdrabbade är att de ber Allâh om hjälp, förlitar sig på Honom, tröstas av Hans tröst, ber Honom om hjälp via tålamod och bön, vet att Allâh är med de tålmodiga och ber Honom ge de tålmodiga det som Han har lovat dem.

Ibn Abî Dunyâ rapporterade med sin berättarkedja att Ibrâhîm bin Dâwûd berättade att vissa visa män hade sagt:

”Allâh har slavar som tar emot olyckor med nöje. Dessa människor har inget av det världsliga i sina hjärtan. Wahb bin Munabbih sade: ”Jag läste i Dâwûds psaltare: ”Allâh (ta´âlâ) sade: ”Dâwûd! Vet du vem som går över Vägen snabbast? De som behagas av Min dom och har sina tungor alltid fuktiga av Mitt namn.”

Den framgångsrike troende – vi ber Allâh om framgång – är den som accepterar en olycka, vet att den är från Allâh – och inte från Hans skapelse – och gör allt för att dölja den. ´Abdul-´Azîz bin Abî Rawwâd sade:

”Tre saker hör till paradisets skatter: att dölja en olycka, att dölja en sjukdom och att dölja en välgörenhet.”

Vissa bland Salaf sade:

”Människornas förstånd prövas med tre saker; rikedomar, olyckor och maktinnehav.”

´Abdullâh bin Muhammad al-Harawî sade:

”Till fromhetens juveler hör att dölja olyckan så att man tror att du aldrig har drabbats.”

´Awn bin ´Abdillâh sade:

”Godheten som inte får sällskap av någon ondska, är att tacka när man har det bra och härda när man drabbas av olyckor.”