07. De lärda som har rått Ibn Lâdin och hans gäng

De stora lärda i Saudiarabien med den ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz i spetsen och Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (rahimahumâ Allâh), Shaykh Sâlih al-Luhaydân, Shaykh Sâlih al-Fawzân, Saudiarabiens Muftî Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh och många andra har rått Usâmah bin Lâdin och hans grupp, skrämt dem med Allâhs straff och bett dem återvända till sanningen och lämna sin falskhet vars skada och ondska är allomfattande och utspridd. De hatiska tog dock inte åt sig. Fram till i dag har de inte accepterat deras råd.

Hur mycket har dessa ädla lärda inte varnat för al-Mas´arîs, Sa´d al-Faqîhs och deras jämlikars fax, hemsidor på internet, radioprogram och Ibn Lâdins inspelningar då de består av splittring, revolter mot makthavaren och förtal av de välvilliga lärda och annat som detta osunda, förstörande och vidriga tillvägagångssätt från Storbritannien – som al-Mas´arî och Sa´d al-Faqîh bor i – och de afghanska grottorna – som Ibn Lâdin bor i – medför och varifrån ett förstörande och destruktivt världskrig leds med Saudiarabien som utgångspunkt?

De lärdas handling hör helt säkert till förbud av det onda, nåd till skapelsen och välvilja för samfundet.