07. Behandling av mardrömmar

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 41-42

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

39 – Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân berättade att han hörde Abû Qatâdah bin Rib´î säga att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Drömmar är från Allâh och mardrömmar är från Satan. Om någon av er har en mardröm skall han spotta tre gånger till vänster om sig när han vaknar och be Allâh om skydd mot dess ondska. Den kommer inte att skada honom om Allâh vill.”

Abû Salamah sade:

”Jag brukade ha drömmar som var tyngre än berg. Efter att jag hade hört denna hadîth brydde jag mig inte om dem.”

I en annan rapportering sade han:

”Jag brukade ha drömmar som oroade mig till dess att jag hörde Abû Qatâdah säga: ”Jag brukade ha drömmar som gjorde mig sjuk till dess att jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den fina drömmen är från Allâh. Om någon av er drömmer om något som han tycker om skall han inte berätta den för någon annan än den han tycker om. Om han har en mardröm skall han inte berätta den. I stället skall han spotta tre gånger till vänster om sig och be Allâh om skydd mot den fördömde Satan och mot det onda som han har drömt. Den kommer inte att skada honom.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

40 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er har en mardröm skall han spotta tre gånger till vänster om sig, be Allâh om skydd mot Satan tre gånger och byta sida som han låg på.”

Rapporterad av Muslim.