Ahmad an-Nadjmî svarar Ibn Djibrîn 6

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Radd-ul-Djawâb, sid. 23-27

Du säger i ditt brev:

”De fann att hans tal tydde på att han var uppriktig och att han endast dyrkade Allâh.”

Huruvida han var uppriktig eller inte är något endast Allâh känner till. Uppriktighet är en dold fråga som endast Allâh har kunskap om. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den autentiska hadîthen:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och varje person får det han har avsett.”

Abû Mûsâ rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som strider för att Allâhs ord skall vara det högsta strider för Allâhs sak.”

Ahmad rapporterade via Ibn Mas´ûd som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh vet bättre vilken avsikt den stupade mellan de två raderna hade.”

Dessutom sade du:

”… och att han endast dyrkade Allâh.”

Detta är en vittnesbörd och en rekommendation från dig som Allâh kommer att fråga dig om. Du var ålagd att tänka dig för innan du uttalade dig på detta vis. Har du verkligen placerat din rekommendation på rätt plats? Jag vet inte ifall du inte känner till att al-Bannâ föll i avguderi och att han hade överseende med avgudadyrkarna och deras avguderi samt valde dem till medlemmar till sin metodik. Det är trots allt han som sade under firandet av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag:

”Denna älskling (dvs. profeten) har med sina älskade närvarat och förlåtit var och en för vad som hänt.”

Det betyder att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvarar under deras fest och välsignar dem och förlåter dem för deras synder. Shaykh! Är inte detta avguderi? Anses personen som talar och sjunger på detta vis endast dyrka Allâh? Anses den som lovar Hassâfiyyah och Shâdhiliyyah tro och lydnad endast dyrka Allâh? Vet du ifall Sûfiyyah endast dyrkar Allâh och kallar till Tawhîd eller är avgudadyrkare som kallar till avguderi och innovationer? Vet du att Sûfiyyah är byggd på avguderi och blandad av avguderi och innovationer? Vet du att Hasan al-Bannâ brukade gå varje fredag 20 km till Sûfiyyahs siares gravar, som ad-Dasûqî och Sandjar, och 20 km tillbaka? Gör en person som endast dyrkar Allâh det?

Shaykh! Frukta Allâh och vet att du har sårat din Tawhîd och förtalat din trosbekännelse genom att säga att avgudadyrkare och innovatörer endast dyrkar Allâh. Ångra dig inför Allâh innan det blir för sent.

Mannen som kallade till islam och endast dyrkade Allâh var Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) och de som färdades på hans väg bland de lärda och ledarna från hans och Muhammad bin Su´ûds tid till fram till idag.

Mannen som kallade till islam och endast dyrkade Allâh var Shaykh ´Abdullâh bin Muhammad al-Qar´âwî som spred Tawhîd i söder med hjälp av kung ´Abdul-´Azîz.

Shaykh! Jag frågar dig i Allâhs namn; om en person hade frågat dig om en person som beger sig i ett tåg från den förste Rabî´-ul-Awwal till den tolfte och sjunger visor som består av följande:

”Denna älskling (dvs. profeten) har med sina älskade närvarat och förlåtit var och en för vad som hänt.”

Skulle du ha dömt honom för avguderi eller Tawhîd[1]? Vad hade du svarat?

Vad skulle du ha svarat om du blev frågad om en person som vandrar 20 km i veckan för att besöka Sûfiyyahs gravar och 20 km tillbaka? Skulle du ha sagt att han är en Sunnî eller innovatör? Skulle du ha sagt att han endast dyrkar Allâh eller att han är en avgudadyrkare[2] ?

Shaykh! Frukta Allâh och återvänd till ditt sunda förnuft. Ångra dig inför Allâh som accepterar ångern. Vilseled inte människorna, och i synnerhet inte studenterna, genom att försvara innovatörer.

 [1] Jag säger inte att Hasan al-Bannâ dog som otrogen då jag inte vet hur han dog. Däremot säger jag att det inte är tillåtet att beskriva honom som Muwahhid – en som endast dyrkar Allâh – när det är bekräftat att han föll i det som har rapporterats från hans anhängare och medhjälpare.

[2] Här dömer jag uttalandet, eller handlingen, som härrör från personen och som har bekräftats vara större avguderi. Vad gäller själva personen, anser jag inte honom vara otrogen på grund av hans avguderi då jag inte vet i vilket tillstånd han dog.