6. Senare generationers uppfattning av Salafs metodik

Vissa senare människor säger att Salafs metodik inom egenskaperna går ut på att framföra texterna bokstavligt utan tro på deras bokstavliga betydelse. Detta oinskränkta uttalande kan diskuteras. Ty ordet ”bokstavligt” nämns generellt och behöver därmed detaljeras.

Om de menar det som är uppenbart från texterna som behandlar egenskaperna som endast passar Allâh utan liknelse, så är det självfallet vad texterna betyder. Den som säger motsatsen och tror på den är vilsen. Den som tillskriver Salaf denna lära har antingen ljugit eller också förfelat.

Om de menar det vissa tycks tro att Allâh liknar Sin skapelse, så är det självfallet inte betydelsen av texterna. Å andra sidan är det inte heller betydelsen av den bokstavliga förståelsen. Det är omöjligt att Allâh liknar Sin skapelse och det är omöjligt att Qur’ânen och Sunnah innehåller något omöjligt. Den som anser att detta är betydelsen av det bokstavliga skall veta att han har förfelat. Dess bokstavliga och uttryckliga betydelse handlar om att bekräfta egenskaper som passar enkom Allâh.

Utmed denna detaljering har vi gett texterna deras rättighet, både sett till deras formulering och betydelse – och Allâh vet bättre.