06 – Shaykh Bakr fruktar att Qutb får al-Madkhalîs goda handlingar

Du påstod:

”Jag vill inte att du och andra muslimer skall falla i synder. Det hör till en fruktansvärd orättvisa att man skänker sina goda handlingar till personen som man hatar och hyser fientlighet till.”

Fri är Allâh från brister. Vad vill du säga med detta?

Vill du stänga dörren till en av de största typerna av kamp och försvar av sanningen och Sunnah på grund av Sayyid Qutb?

Anser du att mina goda handlingar går till Sayyid Qutb om jag lägger ned möda på att försvara följeslagarna, avvisar hans socialism, känner vrede när Allâhs profet Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förtalas och krossar hans falska misstolkningar? Har du börjat ångra dig för att ha avvisat Abû Ghuddah och as-Sâbûnî? Har du kommit fram till att dina avvisningar av dem innebär att dina goda handlingar går till dem? Om ändå alla våra synder skedde på detta vis, nämligen via avvisningar av Ahl-ul-Bid´a.