06. I Shâm bor de bästa människorna innan Domedagen

Det har redan nämnts i hadîthen:

”Håll dig till Shâm som är Allâhs bästa jord. Dit väljer Allâh ut Sina bästa tjänare. Om ni vägrar skall ni välja Jemen och dricka från dess källor. Allâh har tagit hand om Shâm och dess folk för mig.”

35 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att vara utvandringar efter utvandringar. De bästa människorna på jorden kommer att vara de som utvandrar till platsen som Ibrâhîm utvandrade till. På jorden kommer de värsta människorna att vara kvar. Deras jord kommer att sluka dem och den Nåderikes själ kommer att hata dem. Elden kommer att samla dem med aporna och svinen.”

al-Hâkim sade:

”Autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

Det kan dock diskuteras1.

36 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inget gott i er när Shâms befolkning går under. Det kommer alltid att finnas en stödd grupp i mitt samfund. De kommer inte att skadas av dem som försakar dem till dess att Stunden är kommen.”

Rapporterad av Imâm Ahmad och at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är autentisk.”

37 – Ibn Mas´ûd sade:

”Nio tiondelar av det goda finns i Shâm och resten finns i de andra länderna. Nio tiondelar av det onda finns i de andra länderna och en tiondel finns i Shâm. Ni kommer att få uppleva en tid då en persons käraste egendom är åsnor som han rider på till Shâm.”

38 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Godheten består av tiondelar. Nio är i Shâm och resten är i resten av världen.”

39 – al-Walîd bin Sâlih sade:

”I den första skriften säger Allâh till Shâm: ”Du är ett unikum. Från dig kommer uppståndelsen och till dig kommer samlingen. I Dig är Min eld och Mitt ljus. Den som kommer till dig med nöje får Min nåd och den som lämnar dig ogillande får Min vrede. Du rymmer dess invånare såsom livmodern rymmer sitt barn.”

40 – Det rapporteras via flera vägar att Ka´b-ul-Ahbâr hittade hur det står i flera tidigare skrifter:

”Jag har läst i Allâhs skrift Toran att Shâm är Allâhs skatt på jorden och där är Allâhs skatt i Hans tjänare.”

41 – Wahb bin Munabbih sade:

”Jag läser så ofta om Shâm i de tidigare skrifterna att man kan tro att bara Shâm finns för Allâh.”

42 – al-Hasan al-Basrî sade:

”De bästa i Shâm är bättre än de bästa hos er. De värsta i Shâm är bättre än de värsta hos er.” De sade: ”Abû Sa´îd! Vad får dig att säga så?” Han sade: ”Därför att Allâh (ta´âlâ) säger:

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

”Vi räddade honom och Lût [och förde dem] till det land som Vi har välsignat för alla folk.”2

43 – Ismâ´îl bin ´Ayyâsh sade:

”När jag hade kommit ut från al-Mahdî träffade jag Hushaym bin Bashîr som sade till mig: ”Abû ´Utbah! Jag hörde våra lärare säga: ”Era fromma är bättre än våra fromma och era syndare är bättre än våra syndare.”

44 – Ya´qûb bin Shaybah rapporterade med sin berättarkedja via al-Hârith bin ´Umayrah som berättade att han kom till Ibn Mas´ûd som sade till honom:

”Min brorson! Vart kommer du ifrån?” al-Hârith sade: ”Shâm.” Då sade han: ”Så förträffligt område Shâm är om de bara inte sade om sig själva att de hör till paradisets folk.”

1Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (3203).

221:71