06. Gänget bakom bomberna i moskéerna

Du skall veta att de vilsnas illgärningar av sprängattentat och förstörelse med bomber och bilbomber och till och med bomber i Qur’ânkopior i Allâhs rena moskéer har tagit sina idéer och instruktioner från Usâmah bin Lâdin, Muhammad al-Mas´arî, Sa´d al-Faqîh, Abû Mus´ab az-Zarqâwî och Ayman adh-Dhawâhirî samt deras jämlika efterträdare, ögon som vaktar dem och svansar som kallar dem för hjältar och kämpar. Känner du till att någon annan innan dem har gjort dessa vidriga handlingar och detta kolossala fördärv som att döda oskyldiga, terrorisera trygga människor och egga andra mot de välvilliga lärda och makthavarna för att ländernas säkerhet och medborgarnas liv skall skakas om? Konsekvenserna av de omnämnda illgärningarna är att både religionen och det jordiska råkar illa ut. Det vet alla.