06. Det beska i detta liv är det söta i nästa

Vad som tröstar de olycksdrabbade är att tjänaren tittar med sin insikt och inser att beskheten i det här livet är i själva verket sötman i livet efter detta som Allâh kommer att ändra på och att sötman i det här livet är i själva verket beskheten i livet efter detta. Det är bättre att förflytta sig från en tillfällig beskhet till en evig sötma än tvärtom. Om du inte skulle se detta får du läsa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Paradiset är slutet av svårigheter och Elden är slutet av lustar.”1

Människoras förstånd varierar i den här frågan och häri framhävs deras sanna jag. De flesta idag föredrar den tillfälliga sötman framför den eviga. De klarar inte av att härda med en stunds beskhet för en evig njutning. De klarar inte av att härda med en stunds förnedring för en evig ära. De klarar inte av att härda med en stunds prövning för en evig ro. Detta beror på att personen ser det närvarande medan det väntade är frånvarande. Tron är svag och lusten råder. Det producerar ett företräde till det här livet och förkastar livet efter detta. Så ser till synes de flesta av dagens människor på sina grundläggande frågor och deras fundament. Det beror inte på något annat än kärleken till det här livet. Wahb bin Munabbih berättade att ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm) sade:

”De av er som älskar det här livet mest är de som sörjer mest i samband med en olycka.”

Vad gäller personen som ser med en skarp blick som sticker hål i det här livets ridåer, så är hans fall en helt annan fråga. Mana dig själv till den eviga gåvan och den största segern som Allâh har förberett till Sina nära vänner som lyder Honom och den eviga förnedringen, förlusten och det eviga straffet som Allâh har förberett för syndarna. Välj därefter kategorin som passar dig bäst. Var och en gör det som är lämpat efter honom. Var och en går dithän det är bäst för honom. Detta är din broders råd om det som är bra för dig och tröstar dig.

1 Muslim och at-Tirmidhî.