06. Den rättfärdiga hustrun skall lyda maken och vara överensstämmande och uppmuntrande

Till den rättfärdiga hustruns egenskaper hör det som rapporteras i al-Bayhaqîs ”as-Sunan” via Abû Udhaynah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Era bästa kvinnor är de kärleksfulla och fertila som är överensstämmande och uppmuntrande om de fruktar Allâh. Era värsta kvinnor är de som är iögonfallande och arroganta och de är hycklare. Ingen av dem kommer att träda in i paradiset bortsett från dem som är lika många som kråkorna med vita fläckar på vingarna och klorna.”1

Titta på dessa egenskaper som den rättfärdiga hustrun skall ha.

”… de kärleksfulla…” Det är en ädel egenskap och ett berömvärt drag i den rättfärdiga kvinnan och den välsignade hustrun. Det betyder att hon älskar och får sig att bli älskad. Ingen förtjänar den kärleken som maken. Hon skall se till att han älskar henne och väcka hans känslor och sympatier med fina ord och fagert tal. Hon skall få honom att älska henne genom att behandla honom väl och se bra ut. Hustrun skall alltså vinna mannens kärlek med tal, utseende, handling och karaktär.

”… och fertila…” Det vill säga att hon skall föda många barn. Det är en berömvärd egenskap hos kvinnan. Denna kvinna hör till de bästa kvinnorna. Hon skadas däremot inte av att ha någon brist eller sjukdom då det är inget som hon har slarvat med eller gjort självmant. Allâh kommer inte att ställa henne inför rätta för det. Det skadar inte henne och inte heller påverkar det hennes fromhet.

Om kvinnan är fertil och hindrar sin graviditet och avkomma skadas hon av det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Gift er med kärleksfulla och fertila kvinnor. Jag kommer att tävla med ert stora antal mot samfunden på Domedagen.”2

En kvinna skall se till att kämpa för att få barn och lägga ned vikt vid att uppfostra dem och se efter dem. Hon skall räkna med Allâhs belöning för att hon är ett skäl bakom rättfärdiga barn och korrigerande kallare i samhället. Hon skall räkna med det så fort hon gifter sig. Hon skall intala sig själv att Allâh kan skänka henne söner som blir till vägledningens imamer, muslimernas lärda eller kallarna till det goda. Härmed belönas hon väldigt stort för sin fina avsikt och allt som medföljer den.

”… överensstämmande…” Det vill säga att hon inte skall vara sträv och hård. Hon skall lyssna och lyda. Hon skall inte vara arrogant och stolt. Hon skall inte se ned på maken. Hon skall inte vara olydig och trotsig.

”… uppmuntrande…” Det betyder att hon tröstar honom och står vid hans sida. Hon skall hjälpa honom med det goda och lyda Allâh och allt som medför lycka och framgång.

”… om de fruktar Allâh.” Det vill säga att dessa egenskaper är nyttiga först när kvinnan fruktar Allâh (djalla wa ´alâ). Om hon är kärleksfull, fertil, överensstämmande och uppmuntrande utav världsliga ändamål och inte utav fruktan för Allâh, gagnas hon inte av dessa egenskaper. Dessa egenskaper gagnar endast om hon gör det för att uppnå Allâhs (djalla wa ´alâ) välbehag och leva upp till gudsfruktan.

”Era värsta kvinnor är de som är iögonfallande…” Det vill säga drar åt sig uppmärksamhet med sin försköning och går ut hemifrån utsmyckad, prydlig, vacker, parfymerad och förskönad så att Satan kan följa efter henne och förstöra samhället med henne. En iögonfallande kvinna som går ut på det här sättet gör det för att vara en av Satans soldater och medhjälpare till förstörelse. Motivet är att sprida prövningar och oanständigheter bland de troende.

”… arroganta…” Det vill säga högfärdiga. Det finns ett samband mellan att vara iögonfallande och arrogant. En kvinna som går ut på gatan och i affärerna och är iögonfallande, förskönad, parfymerad och förljuvad går inte så samtidigt som hon är blygsam och ödmjuk inför Allâh (ta´âlâ). Hon går ut stolt, mallig och högfärdig. Hon är förtjust i sig själv, sin skepnad och sitt utseende. Det finns alltså ett samband mellan att vara iögonfallande och arrogant på samma sätt som det finns ett samband mellan att vara anständig och blyg.

Den anständiga kvinnan är full av blyghet. Hennes hjärta är fullt av blyghet. Den iögonfallande kvinnan har tagit av sig blyghetens slöja och tagit på sig högfärdighetens, egenkärlekens och arrogansens slöja. Det skadar henne, hennes äktenskap och hela hennes liv. Därför beskrivs hon som den värsta kvinnan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Era värsta kvinnor är de som är iögonfallande och arroganta och de är hycklare. Ingen av dem kommer att träda in i paradiset bortsett från dem som är lika många som kråkan med vita fläckar på vingarna och klorna.”

När ser du en kråka med vita fläckar på vingarna och klorna bland svarta kråkor? Det är ytterst ovanligt att hitta en sådan kråka. Oftast ser du endast helt svarta kråkor. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ingen av dem kommer att träda in i paradiset bortsett från dem som är lika många som kråkan med vita fläckar på vingarna och klorna.”

betyder att ett fåtal av dessa kvinnor träder in i paradiset. Ty denna typ av kråka är oerhört sällsynt.

Denna hadîth liknar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Kvinnor! Skänk välgörenhet och be mycket om förlåtelse. Jag har sett att ni utgör de flesta av Eldens invånare.”3

Varför såg han att de flesta av helvetets invånare var kvinnor? När du läser i Sunnah om egenskaperna som helvetets onda invånare har ser du att många kvinnor ignorerar och struntar i det. Det är som om hon inte kommer att stå framför Allâh och stå till svars för det. Hon kan få reda på en hadîth och kunskap om frågan, men hon bryr sig bara om sin lust och önskan.

Det finns många hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som tar upp kvinnans klandervärda egenskaper. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som förlänger hår och kvinnan som ber om att få sitt hår förlängt, kvinnan som tatuerar och kvinnan som ber om att bli tatuerad.”4

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade männen som tar liknelsen av kvinnor och kvinnorna som tar liknelsen av män”5

Och:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade maskulina kvinnor.”6

Trots dessa, och andra, hadîther som förbannar kvinnorna för olika egenskaper ser du hur många kvinnor som hör förbannelsen och uteslutandet från barmhärtigheten inte bryr sig. Det är som om de inte kommer att stå framför Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och bli frågade om det. Det är som om att det inte kommer att komma en dag då hon läggs ned i en grop och får sand över sig och uppleva förfärliga händelser. Hon ignorerar allt det. Det är inget hon tänker på. Hon bryr sig bara om att försköna sig och snygga till sig om hon så handlar olydigt mot Allâh, trotsar Hans befallning och utsätter sig själv för Hans (tabârak wa ta´âlâ) ilska och vrede.

Det finns som sagt klandervärda egenskaper som Sunnah har förklarat för kvinnorna så att den rättfärdiga kvinnan kan vara på sin vakt. Syftet med att kvinnan känner till dessa egenskaper är hon skall undvika dem. Poeten sade:

Jag lärde dig om ondskan för att undvika den och inte för ondskans skull

Den som inte skiljer mellan godheten och ondskan faller i den

17/82. Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (3380).

2Ahmad (12613) via Anas (radhiya Allâhu ´anh). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (1784).

3al-Bukhârî (304) via Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) och Muslim (79) via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ).

4al-Bukhârî (5947) och Muslim (2124).

5al-Bukhârî (5885).

6al-Bukhârî (5886).